tereserra

Thursday, November 10, 2005

Aprovació al Parlament de Catalunya de la llei de nova regulació del Centre de Innovació i desenvolupament Empresarial

El CIDEM, va ser creat l’any 1985 com a Centre d’informació i Desenvolupament Empresarial. L’any 2000 va canviar el seu nom pel de Centre d’innovació i Desenvolupament Empresarial, però va mantenir la seva finalitat i funcions de la Llei original que avui es manifesten com a clarament insuficients, ni canvien ni s’adapten a la nova realitat industrial i empresarial.

La principal justificació d’una nova regulació del CIDEM és dons l’adequació d’aquest organisme a la nova política industrial, definint per tant la seva finalitat i funcions, així com els seus òrgans de govern dins d’aquest nou marc.

Els punts que sofreixen un canvi amb aquesta nova regulació son :
- Definició d’una nova finalitat i funcions del nou CIDEM.
- Transformació de l’estructura orgànica del CIDEM.
- Redisseny dels òrgans de govern: introduint el Consell de Govern i el Consell Assessor.
- Creació de l’Agència Catalana d’Inversions (ACI) com a àrea especialitzada del CIDEM amb funcions i finalitats determinades.
- Articulació entre el CIDEM i el Departament de Treball i Indústria mitjançant un Contracte Programa.

Així, el CIDEM té per finalitat, d’acord amb les directrius de la política industrial del Govern, contribuir a la millora de la competitivitat empresarial, mitjançant el foment de la innovació, la transferència i difusió de tecnologia, el desenvolupament empresarial i el foment i atracció d’inversions empresarials productives, tenint en compte els criteris de reequilibri territorial, respecte pel medi ambient, desenvolupament regional i creació d’ocupació.
Afegir que hem contrastat el projecte de llei amb els agents empresarials, socials, sectorials i amb els departaments de la Generalitat i hem incorporat les seves observacions i esmenes

El CIDEM es actualment un bon instrument que s’ha decidit mantenir, això si amb aquesta nova regulació que plantegem avui enfocada principalment a donar-li més autonomia en la creació d’empreses i a reforçar tots els àmbits de coordinació, tant amb els agents externs com entre els departaments del govern.

<>

2 Comments:

 • At 8:52 AM, Blogger tereserra said…

  MOlt be Segarra!!!!

   
 • At 3:42 AM, Blogger catalunya.ffw said…

  Teresa,

  A l'Olla de Grills s'ha obert un debat interessant: o PSOE=PP o CAT=PSOE.

  http://olladegrills.wordpress.com/2007/11/18/o-psoepp-o-catpsoe/

  T'hi apuntes?

  Marc Arza
  www.catalunyafastforward.blogspot.com

   

Post a Comment

<< Home